Projectmanagement Social Learning Bouwradius

SPOCS BouwradiusLearning by action doet in 2016 het projectmanagement van een prachtige innovatieve ontwikkeling bij Bouwradius Traning & Advies: Social Learning. Wij sturen de ontwikkeling aan, leiden moderators op en adviseren de organisatie over de implementatie.

Social Learning is een manier van opleiden die werknemers intrinsiek kan motiveren om kennis op te doen en te delen. Het biedt ook mogelijkheden om de communicatie tussen de verschillende lagen binnen bedrijven op gang te brengen. Social Learning maakt, anders dan de meeste e-learning cursussen, gebruik van moderators, oftewel coaches die deelnemers telkens uitdagen en motiveren waardoor er levendige dialoog ontstaat. Onze focus daarbij is dat leren niet alleen noodzakelijk is, maar ook leuk. Bouwradius heeft op grond van haar lange traditie en sterke merknaam een groot netwerk van trainers en docenten die hiervoor zorg kunnen dragen. Dit jaar willen we 25 interessante SPOC’s opgeleverd en geïmplementeerd hebben. (Een SPOC betekent Small Private Online Course. Het is een cursus die men volgt op het online leerplatform: Curatr.)

Activerende werkvormen voor Stichting Bedrijfsfonds Apotheken

Learning by action heeft in samenwerking met Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) 18 activerende werkvormen ontwikkeld voor de cursussen zwangerschap en diabetes, waarbij gebruik gemaakt wordt van video’s en animaties. SBA heeft de laatste jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt in het  online aanbieden van E-studies.

Ontwikkeling beeldarchief Nederlands onderwater flora en fauna

Elf natuurorganisaties hebben gezamenlijk de Stichting Natuurbeelden opgericht met het doel het plan “Collectie Nederlandse Natuurbeelden” vorm te geven. Om een deel van dit plan (onderwaterbeelden van Nederlandse flora en fauna ) te realiseren, is de stichting een samenwerking aangegaan met Learning by action. De beelden worden in de toekomst toegankelijk gemaakt door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dit is een cultuurhistorische instelling die het audiovisueel erfgoed dat uit historische of cultureelhistorisch oogpunt van nationaal belang is verzameld, conserveert en toegankelijk maakt voor zoveel mogelijk gebruikers: mediaprofessionals, onderwijs en wetenschap en het algemene publiek.

WrakuWraku

Learning by action ontwikkelt in samenwerking  met haar partners Bescherm een wrak een educatief programma voor “WrakuWraku.  Het programma bestaat uit 27 videoclips. Aan de hand van een quiz – de “Wrakuwraku quiz” – wordt de Noordzeekennis getest! Periodiek komt een nieuwe Wrakuwraku quiz beschikbaar op de website van  Bescherm een wrak waarin jij jouw kennis over de Noordzee kan testen. Klik hier voor een overzicht van alle videoclips die tot nu toe in het educatieve programma zijn gepubliceerd.

Winaressen Marina van Damme beurs

De Marina van Damme beurs wordt jaarlijks toegekend aan een getalenteerde en ondernemende jonge vrouwelijke afgestudeerde van de TU Delft, TU Eindhoven en Univerisiteit Twente die geen academisch opgeleide ouders heeft of heeft gehad. De beurs bestaat uit een aanzienlijk geldbedrag en een toepasselijk herinneringsvoorwerp met een inscriptie. Het geldbedrag dient door de prijswinnares binnen twee jaar te worden besteed aan verbreding van haar universitaire opleiding en/of vergroting van haar internationale oriëntatie. De beurs is dus NIET bestemd om verdere verdieping binnen het reeds gekozen vakgebied te bereiken door promotie of dergelijke. Klaudie Bartelink van Learning by action won in 2011 deze beurs en maakte onlangs een promotievideo voor deze beurs.

Veiligheids- en evacuatie instructievideos voor tenderschepen

Learning by action heeft in samenwerking met Sima Charters B.V. een Engelstalige veiligheidsinstructie video van 3 minuten geproduceerd voor de opvarende klanten. De video laat onder andere zien hoe te handelen bij man over boord en  het verlaten van het schip bij calamiteiten. Als vervolg bij “man over boord” heeft Learning by action een instructiekaart ontwikkeld hoe om te gaan met onderkoeling en inpakken van een onderkoeld slachtoffer met dekens.

In samenwerking met Stemat Marine Service produceert LBA momenteel een Engelstalige veiligheidsinstructiefilm en een evacuatie-instructie video. Deze laatste is bedoeld als zelfsturend instructiemateriaal om bemanningsleden te leren leiding te geven aan een evacuatie aan boord van hun tender.

Video van het Deventer Sax Event

Learning by action heeft een korte video geproduceerd van het Deventer Sax Event dat op 3 november 2012 heeft plaatsgevonden in de Deventer Schouwburg en Kunstencentrum de Leeuwenkuil. Het evenement werd georganiseerd door Arjen van El en Iris van de Kamp van “Spelen! Projectbureau muziek” (projectbureaumuziek.nl). Een overzicht van alle saxofoonorkesten, workshopleiders en marktpartijen die hebben deelgenomen, is te vinden op deventersaxevent.nl.

Animated screenshots als innovatief videoconcept

In samenwerking met de Technische Unie en Resein heeft Learning by action 3 video’s ontwikkeld voor alle medewerkers van de Technische Unie over het ontwikkelassessment op basis van de brochure ‘Niveaumetingen: Stappen zetten in je ontwikkeling’.

De doelstellingen van de video’s zijn:

  1. Het beter informeren van medewerker en leidinggevende over de niveaumetingen: voorbereiding, uitvoering en vervolg.
  2. De drempel verlagen doordat de medewerker beter weet wat hij/zij kan verwachten.
  3. De medewerkers komen beter voorbereid op de niveaumeting, doordat de leidinggevende de medewerker beter heeft kunnen begeleiden in het traject er naar toe.

Vernieuwend hierbij is het videoconcept bestaande uit ‘animated screenshots’, waarbij de loopbaanontwikkeling op een efficiënte en speelse manier wordt uitgelegd.  

Filmen tijdens Operatie Zuid

Klaudie Bartelink heeft als filmer deelgenomen aan Operatie Zuid, een wrakkentoer in de Zuidelijke Noordzee. De duikdieptes varieerden tussen de 20 en 48 meter. De doelstellingen van deze trip: schoonmaken van zoveel mogelijk wrakken en de Noordzee zichtbaar maken middels film en foto’s. Alles in het kader van de projecten Duik de Noordzee schoon en Bescherm een wrak. De operatie heeft mooie videobeelden opgeleverd. Het hoogtepunt waren de opnames van in Nederland nog niet eerder waargenomen kokerwormen. Continue reading

Nieuwe quiz als activerende werkvorm voor een congres

Learning by action heeft de nieuwe quiz ‘WrakuWraku’ ontwikkeld als persiflage op de dierenquiz WakuWaku die eind jaren ’80 op televisie werd uitgezonden. Voor de quiz zijn 5 rondes ontwikkeld met video-opdrachten over de Noordzeewrakken. Deze quiz had als doel het ‘luchtige en attractieve’ programmaonderdeel te zijn van een inhoudelijk pittig congres; de Noordzeedagen. Tevens had het als doel om het project ‘Bescherm een wrak’ onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers, wetenschappers, NGO’s en marktpartijen. De volgende actuele thema’s werden tijdens de quiz behandeld: Wat leeft er op de wrakken? Wat is er gebeurd met de kabeljauw? Hoe zit het met de bescherming van wrakken uit oogpunt van cultureel-erfgoed? En de eerste in Nederland waargenomen zeewolf. De reacties op de quiz waren positief.